Νόμος 42Α

Υπάρχει τώρα ένα πρόσθετο καθήκον να εξασφαλίσει ότι ο μορ ακολουθεί στο χρώμα (όπως όταν το φύλλο που προσδιορίζει ο εκτελεστής θα αποτελούσε σε διαφορετική περίπτωση ρενόνς).


Law 42Α

There is now an additional duty to ensure that dummy follows suit (as in when the card declarer designates would otherwise constitute a revoke).

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_42.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/13 15:57
  • από pournaras