ΝΟΜΟΣ 61Β3 – Ερωτήσεις Σχετικά με Ρενόνς

Η αιτία αντιπαράθεσης που είχε δημιουργηθεί σε προηγούμενη έκδοση του Κώδικα, όπου η Ρυθμιστική Αρχή μπορούσε να απαγορεύσει στους αμυνόμενους να ρωτούν ο ένας τον άλλο αν έχει υποπέσει σε ρενόνς, έχει αφαιρεθεί. Οι νόμοι λένε τώρα ότι οι παίκτες επιτρέπεται να ρωτούν. Οι νόμοι εξακολουθούν να αναφέρουν την πιθανότητα μετάδοσης αθέμιτης πληροφορίας, αλλά, φυσιολογικά, δε θα είναι αυτή η περίπτωση. Ένα παράδειγμα όπου θα ήταν αθέμιτη πληροφορία είναι όταν ο σκοπός της ερώτησης δεν είναι η αποφυγή της ρενόνς, αλλά η επίστηση της προσοχής σε μια απροσδόκητη κατάσταση, με τον ένα αντίπαλο να κρατάει ακόμη φύλλα σε αυτό το χρώμα. Αν οι παίκτες ρωτούν κατά συνήθεια, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τη μετάδοση αθέμιτης πληροφορίας. Αν ρωτούν σπάνια, ή αν ο τόνος της ερώτησης υποδεικνύει έκπληξη, τότε υπάρχει αθέμιτη πληροφορία.

Παράδειγμα 45:

Δ  Β  Α  Ν
Pass Pass Pass 1NT
Pass 2♥  Pass 2♠
Pass 3NT Pass 4♠
All Pass

Η Δύση κάνει αντάμ τη ♦Q και ο μορ έχει ♠K9873 ♥K94 ♦632 ♣A95. Όταν η Ανατολή ξεσκαρτάρει ένα σπαθί, η Δύση ρωτάει: «δεν έχεις καρά σύντροφε;» και αποδεικνύεται ότι ο εκτελεστής κρατάει ♠AJ4 ♥A7 ♦AK10854 ♣J6. Ο Διαιτητής θα πρέπει να υποπτευθεί έναν αμυνόμενο που ρωτάει μόνο όταν είναι έκπληκτος: αυτό λέει στο συμπαίκτη του ότι ο εκτελεστής κρατάει περισσότερα φύλλα από το αναμενόμενο σε αυτό το χρώμα.


LAW 61B3 - Inquiries Concerning a Revoke

The controversy created by an earlier version of the code where the Regulating Authority could prohibit defenders from asking each other whether they had revoked has been removed. The laws now say that players are allowed to ask. The laws still mention the possibility of creating UI by asking partner, but normally this will not be the case. An example where it would be UI is when the purpose of the question is not to avoid a revoke, but to draw attention to an unexpected situation with an opponent still holding cards in that suit. If players ask routinely, it is hard to imagine UI being transmitted. If they ask rarely, or if the tone of the question indicates surprise, then there will be UI.

Example 45:

W  N  E  S
Pass Pass Pass 1NT
Pass 2♥  Pass 2♠
Pass 3NT Pass 4♠
All Pass

West leads the ♦Q; the dummy has ♠K9873 ♥K94 ♦632 ♣A95. When East discards a club West asks: “no diamonds partner?” and declarer turns out to have ♠AJ4 ♥A7 ♦AK10854 ♣J6. The TD should be suspicious of a defender who only asks when he is surprised: this tells their partner that declarer has more cards of the suit than might otherwise be expected.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
 • comment_law_61.txt
 • Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/29 14:45
 • από pournaras