Νόμος 62Γ2

Όταν ένας αμυνόμενος διορθώνει μια μη οριστικοποιημένη ρενόνς, ο εκτελεστής έχει το δικαίωμα να αλλάξει το φύλλο που έπαιξε στη σειρά του μετά τη ρενόνς (είτε από το χέρι του είτε από το μορ). Αν ο εκτελεστής αλλάξει το φύλλο που έπαιξε, τότε ο άλλος αμυνόμενος μπορεί επίσης να αλλάξει το φύλλο που έπαιξε, μόνο όμως αν αυτό παίχτηκε στη σειρά μετά από το φύλλο του εκτελεστή που αποσύρθηκε. Από τη στιγμή που οι αμυνόμενοι είναι μέλη του υπαίτιου άξονα, κάθε φύλλο που αποσύρουν γίνεται τιμωρημένο φύλλο.

Νόμος 62Γ3

Όταν και οι δύο άξονες κάνουν ρενόνς στην ίδια λεβέ, αυτές οριστικοποιούνται μόνο όταν και οι δύο άξονες παίξουν φύλλο στην επόμενη λεβέ. Αλλιώς, η προηγούμενη λεβέ ξανανοίγει, οι ρενόνς διορθώνονται και κάθε φύλλο που εκτέθηκε από τους αμυνόμενους γίνεται τιμωρημένο φύλλο.

Νόμος 62Δ2

Μόνο και μόνο επειδή δεν υπάρχει ποινή για ρενόνς στη δωδέκατη λεβέ δε σημαίνει ότι ο άλλος αμυνόμενος μπορεί να αμυνθεί γνωρίζοντας και τα δυο φύλλα του συμπαίκτη του. Αυτή η γνώση αποτελεί αθέμιτη πληροφορία.


Law 62C2

When a defender corrects an unestablished revoke, declarer has the right to change the card played next in rotation to the revoke (whether it be from his own hand or from dummy). If declarer does change the card he played, then the other defender can now also change his card, but only if it was played in rotation to the card that declarer withdrew. Since the defenders are members of the offending side; any cards they withdraw become penalty cards.

Law 62C3

When both sides revoke on the same trick, these revokes become established only when both sides have played to the next trick. Otherwise, the previous trick is reopened, both revokes are corrected, and any cards exposed by the defenders become penalty cards.

Law 62D2

Just because there is no penalty for a revoke on trick twelve does not mean that the other defender gets to defend knowing both of his partner’s cards. This knowledge is UI.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_62.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/29 14:34
  • από pournaras