Σε αυτούς τους νόμους η Ρυθμιστική Αρχή χρειάζεται να ορίσει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες διεξάγεται το άθλημα του μπριτζ στην επικράτεια της, οποτεδήποτε οι νόμοι προσφέρουν μια επιλογή. Μπορεί να αποφασίσει να αναθέσει ή να εκχωρήσει αυτή την επιλογή στον Διοργανωτή Αγώνων.


In these laws the Regulating Authority needs to define the circumstances under which bridge is played in its territory whenever the laws offer a choice. It may decide to delegate or assign this choice to the Tournament Organizer.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_80.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/23 10:18
  • από pournaras