Νόμος 92Β – Χρόνος Έφεσης

Ο Νόμος 92Β καθορίζει την τελευταία προθεσμία μέχρι την οποία κάποιος παίκτης μπορεί να ζητήσει μια απόφαση από το Διαιτητή και επίσης το χρονικό περιθώριο για οποιοδήποτε περαιτέρω αίτημα αναθεώρησης αυτής της απόφασης.

Η Περίοδος Έφεσης όπως καθορίζεται από το Διοργανωτή Αγώνων μπορεί να είναι διαφορετική από την Περίοδο Διόρθωσης Αποτελεσμάτων που καθορίζεται από το Νόμο 79Γ. Όμως, τα αποτελέσματα παραμένουν προσωρινά έως ότου εκδικαστούν όλες οι αποφάσεις και πιθανές εφέσεις. Σε περιπτώσεις που ο Διαιτητής δεν ανακοινώσει μια απόφαση στους παίκτες παρά μόνο μετά το τέλος του αγώνα, η Περίοδος Έφεσης για τη συγκεκριμένη απόφαση ξεκινάει από τη στιγμή που οι παίκτες ενημερωθούν γι αυτήν.


LAW 92Β – Time of Appeal

Law 92B establishes the deadline for when a player may still ask for a ruling from the TD and also the time limit for any subsequent request for a review of that decision

The Appeal Period as specified by the Tournament Organiser may be different from the Score Correction Period specified by Law 79C. However the scores for the session remain provisional until all rulings and potential appeals have been discharged. In cases where the TD does not deliver a decision to the players until after the end of the session, the Appeal Period for that particular ruling commences from when the players are so informed.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_92.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/18 16:15
  • από pournaras