Για κάθε διανομή που πρόκειται να παιχτεί, κατά τη διάρκεια μιας ημερίδας, διατίθεται μία θήκη, που περιέχει μία τράπουλα. Κάθε θήκη είναι αριθμημένη και έχει τέσσερις θέσεις, στις οποίες τοποθετούνται τα τέσσερα χέρια, και οι οποίες ονομάζονται Βορράς, Ανατολή, Νότος και Δύση. Ο παίκτης που μοιράζει και οι μανς ορίζονται ως εξής:

Μοιράζει ο ΒορράςΘήκες15913
Μοιράζει η ΑνατολήΘήκες261014
Μοιράζει ο ΝότοςΘήκες371115
Μοιράζει η ΔύσηΘήκες481216
Όλοι στην πρώτη μανςΘήκες181114
Βορράς – Νότος στη δεύτερη μανςΘήκες251215
Ανατολή – Δύση στη δεύτερη μανςΘήκες36916
Όλοι στη δεύτερη μανςΘήκες471013

Η ίδια διάταξη επαναλαμβάνεται για τις Θήκες 17–32, όπως και για κάθε επόμενη ομάδα 16 θηκών.

Θήκες, που δεν ανταποκρίνονται στις παραπάνω συνθήκες, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αν, όμως, μια τέτοια θήκη χρησιμοποιηθεί, τότε ισχύουν οι συνθήκες, που αναγράφονται σε αυτή για εκείνη την ημερίδα.


A duplicate board containing a pack is provided for each deal to be played during a session. Each board is numbered and has four pockets to hold the four hands, designated North, East, South and West. The dealer and vulnerability are designated as follows:

North DealerBoards15913
East Dealer Boards261014
South DealerBoards371115
West Dealer Boards481216
Neither Side VulnerableBoards181114
North-South VulnerableBoards251215
East-West VulnerableBoards36916
Both Sides VulnerableBoards471013

The same sequence is repeated for Boards 17-32 and for each subsequent group of 16 boards.

No board that fails to conform to these conditions should be used. If such board is used, however, the conditions marked on it apply for that session.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_02.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2017/09/25 10:33
  • από pournaras