Σε κάθε τραπέζι παίζουν τέσσερις παίκτες και τα τραπέζια αριθμούνται με σειρά που ορίζει ο Διαιτητής. Αυτός ορίζει μία κατεύθυνση για τον Βορρά - οι υπόλοιποι προσανατολισμοί των σημείων του ορίζοντα, προκύπτουν με βάση την κανονική τους σχέση με τον Βορρά.


Four players play at each table, and tables are numbered in a sequence established by the Director. He designates one direction as North; other compass directions assume the normal relationship to North.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_03.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2017/09/25 10:34
  • από pournaras