Οι τέσσερις παίκτες κάθε τραπεζιού αποτελούν δύο ζεύγη ή άξονες: οι Βορράς-Νότος εναντίον των Ανατολή-Δύση. Σε αγώνες ζευγών ή ομάδων, οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν ως ζεύγη ή ομάδες αντίστοιχα και διατηρούν τους ίδιους συμπαίκτες, καθ' όλη τη διάρκεια μιας ημερίδας (εκτός αν ορίσει διαφορετικά ο Διαιτητής). Σε ατομικούς αγώνες, κάθε παίκτης συμμετέχει ατομικά και αλλάζει συμπαίκτες, κατά τη διάρκεια μιας ημερίδας.


The four players at each table constitute two partnerships or sides, North-South against East-West. In pair or team events the contestants enter as pairs or teams respectively and retain the same partnerships throughout a session (except as authorized by the Director). In individual events each player enters separately, and partnerships change during a session.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_04.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 15:26
  • από pournaras