Α. Αρχική Θέση

Ο Διαιτητής ορίζει μια αρχική θέση για κάθε αγωνιζόμενο (άτομο, ζεύγος ή ομάδα) στην αρχή μιας ημερίδας. Εκτός αν ορίσει διαφορετικά, τα μέλη κάθε ζεύγους ή ομάδας μπορούν να επιλέξουν προσανατολισμό, από τις θέσεις που τους έχουν καθοριστεί, με αμοιβαία συμφωνία. Έχοντας επιλέξει προσανατολισμό, ένας παίκτης μπορεί να τον αλλάξει, κατά τη διάρκεια μιας ημερίδας, μόνο έπειτα από εντολή ή με την άδεια του Διαιτητή.

Β. Αλλαγή Κατεύθυνσης ή Τραπεζιού

Οι παίκτες αλλάζουν την αρχική κατεύθυνσή τους ή μετακινούνται σε άλλο τραπέζι, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διαιτητή. Ο Διαιτητής είναι υπεύθυνος για τη σαφή αναγγελία των οδηγιών. Κάθε παίκτης είναι υπεύθυνος για τη μετακίνησή του, όταν του δίνεται εντολή, και σύμφωνα με αυτή, καθώς και για την κατάληψη της σωστής θέσης, έπειτα από κάθε αλλαγή.


A. Initial Position

The Director assigns an initial position to each contestant (individual, pair or team) at the start of a session. Unless otherwise directed, the members of each pair or team may select seats among those assigned to them by mutual agreement. Having once selected a compass direction, a player may change it within a session only upon instruction or with permission of the Director.

B. Change of Direction or Table

Players change their initial compass direction or proceed to another table in accordance with the Director’s instructions. The Director is responsible for clear announcement of instructions; each player is responsible for moving when and as directed and for occupying the correct seat after each change.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_05.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2017/09/25 10:36
  • από pournaras