Α. Τρέχουσα Λεβέ

Εφόσον ο άξονάς του δεν έχει κάνει έξοδο ή παίξει στην επόμενη λεβέ, ο εκτελεστής ή οποιοσδήποτε αμυνόμενος μπορεί, μέχρι να αναστρέψει το φύλλο του κλειστό επάνω στο τραπέζι, να ζητήσει να επιδειχθούν όλα τα φύλλα που παίχτηκαν στη λεβέ.

Β. Το Τελευταίο Φύλλο Κάθε Παίκτη

Μέχρι να κάνει έξοδο ή να παίξει ο άξονάς του στην επόμενη λεβέ, ο εκτελεστής ή οποιοσδήποτε αμυνόμενος μπορεί να επιθεωρήσει, αλλά όχι και να αποκαλύψει, το τελευταίο παιγμένο φύλλο του.

Γ. Προηγούμενες Λεβέ

Από εκείνη τη στιγμή, μέχρι τη λήξη της εκτέλεσης, τα φύλλα των προηγούμενων λεβέ δεν μπορούν να επιθεωρηθούν (εκτός αν ο Διαιτητής δώσει συγκεκριμένη εντολή - για παράδειγμα, αν είναι απαραίτητο να επαληθεύσει έναν ισχυρισμό για ρενόνς).

Δ. Έπειτα από την Ολοκλήρωση της Εκτέλεσης

Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση, τόσο τα φύλλα που παίχτηκαν όσο και εκείνα που δεν παίχτηκαν, μπορούν να επιθεωρηθούν, προκειμένου να διευκρινιστεί ένας ισχυρισμός για ρενόνς ή για τον αριθμό των λεβέ που κέρδισε ή έχασε ένας άξονας – αλλά κανένας παίκτης δεν πρέπει να αγγίζει άλλα φύλλα, εκτός από τα δικά του. Αν ο Διαιτητής δεν μπορεί, πλέον, να επιβεβαιώσει τα γεγονότα, έπειτα από τέτοιου είδους ισχυρισμό, και μόνο ένας άξονας έχει ανακατέψει τα φύλλα του, ο Διαιτητής θα αποφανθεί υπέρ του άλλου άξονα.


A. Current Trick

So long as his side has not led or played to the next trick, declarer or either defender may, until he has turned his own card face down on the table, require that all cards just played to the trick be faced.

B. Own Last Card

Until his side has led or played to the next trick, declarer or either defender may inspect, but not expose, his own last card played.

C. Quitted Tricks

Thereafter, until play ceases, the cards of quitted tricks may not be inspected (except at the Director’s specific instruction; for example, if necessary to verify a claim of a revoke).

D. After the Conclusion of Play

After play ceases, the played and unplayed cards may be inspected to settle a claim of a revoke, or of the number of tricks won or lost; but no player should handle cards other than his own. If the Director can no longer ascertain the facts after such a claim has been made, and only one side has mixed its cards, the Director shall rule in favour of the other side.

Μίλτος Κουτούγκος, 2017/06/30 15:18

προκειμένου να διευκρινιστεί ένας ισχυρισμός για ρενόνς ή ο αριθμός των λεβέ που κερδήθηκε ή χάθηκε

νομίζω βάσει του Αγγλικού:

to settle a claim of a revoke, or of the number of tricks won or lost, να γίνει

προκειμένου να διευκρινιστεί ένας ισχυρισμός για ρενόνς, ή για τον αριθμό των λεβέ που κερδήθηκε ή χάθηκε

ο 'ισχυρισμός' πάει και στις δύο περιπτώσεις..

Τάκης Πουρναράς, 2017/06/30 16:35

σωστο

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_66.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/29 11:59
  • από pournaras