Αν ο Διαιτητής θεωρεί ότι η ανασκόπηση μίας απόφασής του, σχετικά με ένα περιστατικό ή με την άσκηση της διακριτικής του εξουσίας, θα ήταν ορθή, θα συμβουλεύσει έναν αγωνιζόμενο, σχετικά με το δικαίωμά του για έφεση, ή μπορεί να αναφέρει το θέμα στην αρμόδια επιτροπή.


If the Director believes that a review of his decision on a point of fact or exercise of his discretionary power could well be in order, he shall advise a contestant of his right to appeal or may refer the matter to an appropriate committee.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_83.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:31
  • από pournaras