Ο νόμος είναι πλέον ξεκάθαρος: Δύο διαδοχικά φύλλα της τράπουλας δεν πρέπει να μοιραστούν στο χέρι του ίδιου παίκτη. Προτείνεται τα φύλλα να μοιράζονται σε τέσσερεις στοίβες με την φορά του ρολογιού.


This Law is now clear: two consecutive cards in the deck should not be dealt to the same player’s hand. There is also a recommendation that the cards be dealt in four piles clockwise.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_06.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/31 12:04
  • από vovos