Δήλωση που έγινε ταυτόχρονα με μία δήλωση, από έναν παίκτη, του οποίου ήταν η σειρά να κάνει δήλωση, θεωρείται ότι είναι επόμενη δήλωση.


A call made simultaneously with one made by the player whose turn it was to call is deemed to be a subsequent call.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_33.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:11
  • από pournaras