Όταν, έπειτα από μια δήλωση, ακολουθήσουν τρία συνεχόμενα πάσο και ένα ή περισσότερα από αυτά είναι εκτός σειράς, εφαρμόζεται ο Νόμος 17Δ3.


When following a call there have been three consecutive passes, one or more being out of rotation, Law 17D3 applies.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_34.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:13
  • από pournaras