Οι παρακάτω δηλώσεις είναι απαράδεκτες:

Α. Ένα κοντρ ή σιρκόντρ, που δεν επιτρέπεται από τον Νόμο 19. Εφαρμόζεται ο Νόμος 36.

Β. Μία αγορά, κοντρ ή σιρκόντρ, από παίκτη, που είναι υποχρεωμένος να περάσει πάσο. Εφαρμόζεται ο Νόμος 37.

Γ. Μία αγορά, σε επίπεδο υψηλότερο του επτά. Εφαρμόζεται ο Νόμος 38.

Δ. Μία δήλωση, έπειτα από το τελικό πάσο των αγορών. Εφαρμόζεται ο Νόμος 39.


The following calls are inadmissible:

A. A double or redouble not permitted by Law 19. Law 36 applies.

B. A bid, double or redouble by a player required to pass. Law 37 applies.

C. A bid of more than seven. Law 38 applies.

D. A call after the final pass of the auction. Law 39 applies.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_35.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:14
  • από pournaras