Αυτός ο νόμος τώρα απαιτεί η πίσω όψη της τράπουλας να είναι συμμετρική. Κάποιες παλιές τράπουλες πλέον μπορεί να μην συμμορφώνονται με τον νόμο αυτόν. Για παράδειγμα, αυτές με ένα μόνο λογότυπο στην πίσω όψη μπορεί να διαφέρουν όταν δείχνουν πάνω και όταν δείχνουν κάτω. Η επιτροπή επίσης προτείνει την χρήση συμμετρικών φιγουρών.


This Law now requires that the reverse side of the playing cards be symmetrical. Some older cards might not now comply with this Law. For instance, those with a single logo on the back may look different when pointed up to down. The Committee also recommends the use of symmetrical card faces.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_01.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/31 16:55
  • από vovos