Η δημιουργία ελαττωματικής λεβέ με το μη παίξιμο ενός φύλλου αντιμετωπίζεται σαν οριστικοποιημένη ρενόνς που κοστίζει μια λεβέ αν το λάθος αποκαλυφθεί αφού και οι δύο άξονες έχουν παίξει φύλλο στην επόμενη λεβέ. Δεν έχει σημασία αν ο παίκτης έκανε ρενόνς στην πραγματικότητα.

Αν ένας παίκτης έχει παίξει περισσότερα από ένα φύλλα σε μια λεβέ, αυτό μπορεί επίσης να δημιουργήσει ρενόνς: όταν το φύλλο που επιστρέφεται στο χέρι του θα έπρεπε να είχε παιχτεί για να ακολουθήσει το χρώμα σε κάποια λεβέ μεταγενέστερη της παράβασης (Νόμος 67Β2β).

Τέλος, υπάρχει πλέον πρόνοια (Νόμος 67Β3) για να καλύψει τι συμβαίνει όταν ο απρόσεκτος παίκτης παίξει ένα φύλλο και με κάποιο τρόπο το φύλλο αυτό επιστρέψει ανάμεσα στα μη παιγμένα φύλλα του. Αν το ανακαλύψουμε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, το τοποθετούμε μαζί με τα υπόλοιπα παιγμένα φύλλα· αν το ίδιο φύλλο ξαναπαιχτεί, θα πρέπει να επανορθώσουμε τη βαθμολογία όταν υπάρχει ζημία.


Creating a defective trick by not playing a card is treated as an established revoke costing one trick if the mistake is discovered after both sides have played to the next trick. It does not matter whether the player actually did revoke.

If a player played too many cards to a trick, that might also create a revoke: when the restored card should have been played following suit to a later trick after the infraction [Law 67B2(b)].

Finally, there is now a provision (Law 67B3) to cover what happens when the careless player plays a card and somehow the played card gets back among the unplayed cards. If we discover it during the play, we put the played card with the other played cards; if the card somehow gets played twice, we have to adjust the score when there is damage.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_67.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/28 14:18
  • από pournaras