Α. Ο ΑΣΔ Υποχρεούται Να Πασάρει

Μία δήλωση θεωρείται εντός σειράς, όταν γίνεται από παίκτη στη σειρά του ΑΣΔ του, αν ο αντίπαλος αυτός απαιτείται από τον Κώδικα να πασάρει.

B. Δήλωση Από Τον Σωστό Παίκτη, Που Ακυρώνει Δήλωση Εκτός Σειράς

Μία δήλωση θεωρείται εντός σειράς, όταν γίνεται από έναν παίκτη, του οποίου ήταν η σειρά να κάνει δήλωση, πριν επιβληθεί οποιαδήποτε επανόρθωση, για μία δήλωση εκτός σειράς από έναν αντίπαλο. Αν ο παίκτης κάνει μια τέτοια δήλωση, χάνει το δικαίωμα επανόρθωσης, για τη δήλωση εκτός σειράς. Οι αγορές συνεχίζονται σαν να μην έκανε δήλωση ο αντίπαλος σε αυτόν τον γύρο. Δεν εφαρμόζεται ο Νόμος 26, αλλά βλέπε τον Νόμο 16Γ2.


A. RHO Required to Pass

A call is considered to be in rotation when it is made by a player at his RHO’s turn to call if that opponent is required by law to pass.

B. Call by Correct Player Cancelling Call Out of Rotation

A call is considered to be in rotation when made by a player whose turn it was to call before rectification has been assessed for a call out of rotation by an opponent. Making such a call forfeits the right to rectification for the call out of rotation. The auction proceeds as though the opponent had not called at that turn. Law 26 does not apply, but see Law 16C2.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_28.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:00
  • από pournaras