law_74

1. Ένας παίκτης οφείλει να διατηρεί πάντα μία ευγενική στάση.

2. Ένας παίκτης οφείλει να αποφεύγει προσεκτικά να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο ή άσχετη ενέργεια, που θα μπορούσε να προκαλέσει ενόχληση ή αμηχανία σε άλλον παίκτη, ή θα μπορούσε να παρεμποδίσει την ευχαρίστηση που προκαλεί το παιχνίδι.

3. Κάθε παίκτης οφείλει να ακολουθεί μια ομοιόμορφη και ορθή διαδικασία στις δηλώσεις και τα παιξίματα.

Για λόγους ευγενείας, ένας παίκτης οφείλει να αποφεύγει:

1. να μη δίνει επαρκή προσοχή στο παιχνίδι.

2. να κάνει περιττά σχόλια, κατά τη διάρκεια των αγορών και της εκτέλεσης.

3. να βγάζει φύλλο, πριν έρθει η σειρά του να παίξει.

4. να παρατείνει άσκοπα την εκτέλεση (όπως συνεχίζοντας να εκτελεί, ενώ γνωρίζει ότι όλες οι λεβέ είναι σίγουρα δικές του) με σκοπό να συγχύσει έναν αντίπαλο.

5. να καλεί και απευθύνεται στον Διαιτητή με τρόπο αγενή για αυτόν ή για τους άλλους αγωνιζόμενους.

Τα επόμενα αποτελούν παραδείγματα παραβιάσεων της διαδικασίας, από έναν παίκτη:

1. να χρησιμοποιεί διαφορετικές ονομασίες για την ίδια δήλωση.

2. να επιδεικνύει επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία δήλωσης ή παιξίματος.

3. να επιδεικνύει προσδοκία ή πρόθεση να κερδίσει ή να χάσει μία λεβέ, που δεν έχει συμπληρωθεί.

4. να σχολιάζει ή να ενεργεί, κατά τη διάρκεια των αγορών ή της εκτέλεσης, με στόχο να επιστήσει την προσοχή σε σημαντικό συμβάν ή στον αριθμό των λεβέ, που απαιτούνται ακόμη, για την επιτυχία.

5. να κοιτάζει έντονα οποιονδήποτε άλλον παίκτη, κατά τη διάρκεια των αγορών και της εκτέλεσης, ή προς το χέρι άλλου παίκτη, προκειμένου να δει τα φύλλα του ή να παρατηρήσει τη θέση, από την οποία βγάζει ένα φύλλο (αλλά είναι θεμιτό να ενεργεί, με βάση τις πληροφορίες που απέκτησε, βλέποντας ακούσια φύλλο ενός αντιπάλου1)).

6. να δείχνει προφανή έλλειψη περαιτέρω ενδιαφέροντος σε μία διανομή (όπως, κλείνοντας τα φύλλα του).

7. να μεταβάλει τον κανονικό ρυθμό αγοράς ή εκτέλεσης, με στόχο τη σύγχυση ενός αντιπάλου.

8. να απομακρύνεται από το τραπέζι άσκοπα, πριν γίνει αλλαγή του γύρου.


1. A player should maintain a courteous attitude at all times.

2. A player should carefully avoid any remark or extraneous action that might cause annoyance or embarrassment to another player or might interfere with the enjoyment of the game.

3. Every player should follow uniform and correct procedure in calling and playing.

As a matter of courtesy a player should refrain from:

1. paying insufficient attention to the game.

2. making gratuitous comments during the auction and play.

3. detaching a card before it is his turn to play.

4. prolonging play unnecessarily (as in playing on although he knows that all the tricks are surely his) for the purpose of disconcerting an opponent.

5. summoning and addressing the Director in a manner discourteous to him or to other contestants.

The following are examples of violations of procedure:

1. using different designations for the same call.

2. indicating approval or disapproval of a call or play.

3. indicating the expectation or intention of winning or losing a trick that has not been completed.

4. commenting or acting during the auction or play so as to call attention to a significant occurrence, or to the number of tricks still required for success.

5. looking intently at any other player during the auction and play, or at another player’s hand as for the purpose of seeing his cards or of observing the place from which he draws a card (but it is appropriate to act on information acquired by unintentionally seeing an opponent’s card2)).

6. showing an obvious lack of further interest in a deal (as by folding one’s cards).

7. varying the normal tempo of bidding or play for the purpose of disconcerting an opponent.

8. leaving the table needlessly before the round is called.


1)
Βλέπε Νόμο 73Δ2, όταν ένας παίκτης μπορεί να έχει δείξει εκούσια τα φύλλα του.
2)
See Law 73D2 when a player may have shown his cards intentionally.
Μίλτος Κουτούγκος, 2017/07/03 14:37

Για λόγους ευγενείας, ένας παίκτης οφείλει να αποφεύγει:

1. να μη δίνει επαρκή προσοχή στο παιχνίδι…

έχουμε δύο αρνήσεις δίπλα-δίπλα, αποφεύγει - να μην δίνει, μήπως γίνεται να το αλλάζαμε λίγο; π.χ:

1. να έχει μειωμένη προσοχή στο παιχνίδι.

Τάκης Πουρναράς, 2017/07/03 14:55

“για λόγους ευγένειας, ένας παίκτης οφείλει να αποφεύγει να μη δίνει επαρκή προσοχή στο παιχνίδι”. Μια χαρά βγαίνει το νόημα.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_74.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/29 12:21
  • από pournaras