law_77

Απονέμονται στον άξονα του εκτελεστή, αν πραγματοποιηθεί το συμβόλαιο.

Αν τα ατού είναι:
Για κάθε πρόσθετη λεβέ που
αγοράστηκε και πραγματοποιήθηκε
Κανονικό 20 20 30 30
Κοντρέ 40 40 60 60
Σιρκοντρέ 80 80 120 120
Σε συμβόλαια Χωρίς Ατού
Για την πρώτη πρόσθετη λεβέ που
αγοράστηκε και πραγματοποιήθηκε
Κανονικό 40
Κοντρέ 80
Σιρκοντρέ 160
Για κάθε επόμενη πρόσθετη λεβέ
Κανονικό 30
Κοντρέ 60
Σιρκοντρέ 120

100 ή περισσότεροι βαθμοί λεβέ που κερδίζονται σε μία διανομή, αποτελούν ΜΑΝΣ.

Λιγότεροι από 100 βαθμούς αποτελούν ΜΕΡΙΚΟ ΣΚΟΡ.

Απονέμονται στον άξονα του εκτελεστή.

Σλεμ
Για πραγματοποίηση σλεμ
Στην 1η Μανς Στη 2η Μανς
Μικρό Σλεμ (12 λεβέ)
αγορασμένο και πραγματοποιημένο
500 750
Μεγάλο Σλεμ (και οι 13 λεβέ)
αγορασμένο και πραγματοποιημένο
1000 1500
Λεβέ Άνω
Για κάθε λεβέ άνω
(λεβέ που κερδήθηκαν πέραν των
απαιτούμενων για το συμβόλαιο)
Στην 1η Μανς Στη 2η Μανς
Κανονικό Αξία της Λεβέ Αξία της Λεβέ
Κοντρέ 100 200
Σιρκοντρέ 200 400
Πρόσθετοι Βαθμοί για Μανς, Μερικό Συμβόλαιο, Εκπλήρωση Συμβολαίου
Για πραγματοποίηση ΜΑΝΣ, στη 2η 500
Για πραγματοποίηση ΜΑΝΣ, στην 1η 300
Για πραγματοποίηση οποιουδήποτε ΜΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 50
Για πραγματοποίηση οποιουδήποτε κοντρέ, αλλά όχι σιρκοντρέ συμβολαίου 50
Για πραγματοποίηση οποιουδήποτε σιρκοντρέ συμβολαίου 100

Απονέμονται στους αντιπάλους του εκτελεστή αν το συμβόλαιο δεν πραγματοποιηθεί

Λεβέ Κάτω
Λεβέ που υπολείπονται στον εκτελεστή για την πραγματοποίηση του συμβολαίου
Για την πρώτη λεβέ κάτω Στην 1η Μανς Στη 2η Μανς
Κανονικό 50 100
Κοντρέ 100 200
Σιρκοντρέ 200 400
Για κάθε επιπλέον λεβέ κάτω
Κανονικό 50 100
Κοντρέ 200 300
Σιρκοντρέ 400 600
Πριμ για την τέταρτη και για κάθε επόμενη λεβέ κάτω
Κανονικό 0 0
Κοντρέ 100 0
Σιρκοντρέ 200 0

Αν και οι τέσσερις παίκτες πασάρουν (βλέπε Νόμο 22), κάθε άξονας λαμβάνει μηδενική βαθμολογία.


Scored by declarer’s side if the contract is fulfilled.

If Trumps are:
For each odd trick bid and made
Undoubled 20 20 30 30
Doubled 40 40 60 60
Redoubled 80 80 120 120
At a No-trump Contract
For first odd trick bid and made
Undoubled 40
Doubled 80
Redoubled 160
For each additional odd trick
Undoubled 30
Doubled 60
Redoubled 120

A trick score of 100 points or more, made on one board, is GAME.

A trick score of less than 100 points is a PARTSCORE.

Scored by declarer’s side

Slams
For making a slam
Not Vulnerable Vulnerable
Small Slam (12 tricks)
bid and made
500 750
Grand Slam (all 13 tricks)
bid and made
1000 1500
Overtricks
For each
(tricks made in excess of contract)
Not Vulnerable Vulnerable
Undoubled Trick Value Trick Value
Doubled 100 200
Redoubled 200 400
Premiums for Game, Partscore, Fulfilling Contract
For making GAME vulnerable 500
For making GAME, not vulnerable 300
For making any PARTSCORE 50
For making any doubled, but not redoubled contract 50
For making any redoubled contract 100

Scored by declarer’s opponents if the contract is not fulfilled

Undertricks
Tricks by which declarer falls short of the contract
For first undertrick Not Vulnerable Vulnerable
Undoubled 50 100
Doubled 100 200
Redoubled 200 400
For each additional undertrick
Undoubled 50 100
Doubled 200 300
Redouble 400 600
Bonus for the fourth and each subsequent undertrick
Undoubled 0 0
Doubled 100 0
Redoubled 200 0

If all four players pass (see Law 22) each side enters a zero score.

Μίλτος Κουτούγκος, 2017/07/03 15:28

Αν τα ατού είναι: Για κάθε λεβέ που αγοράστηκε και πραγματοποιήθηκε πέραν των 6 ♠ ♥ ♦ ♣ Κανονικό 20 20 30 30 Κοντρέ 40 40 60 60 Ρεκοντρέ 80 80 120 120

τα χρώματα είναι ανάποδα…

Τάκης Πουρναράς, 2017/07/03 16:08

ok

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_77.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/29 12:26
  • από pournaras