Οι αγορές τελειώνουν όταν:

Α. αφού ένας ή περισσότεροι παίκτες έχουν αγοράσει, υπάρχουν τρία συνεχόμενα πάσο εντός σειράς, έπειτα από την τελευταία αγορά. Η τελευταία αγορά αποτελεί το συμβόλαιο (βλέπε όμως τον Νόμο 19Δ).

Β. και οι τέσσερις παίκτες πασάρουν (βλέπε όμως τον Νόμο 25). Τα χέρια επιστρέφονται στη θήκη, χωρίς να παιχτούν. Δεν θα υπάρξει νέο μοίρασμα.


The auction ends when:

A. one or more players having bid, there are three consecutive passes in rotation subsequent to the last bid. The last bid becomes the contract (but see Law 19D).

B. all four players pass (but see Law 25). The hands are returned to the board without play. There shall not be a redeal.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_22.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 15:50
  • από pournaras