Αθέμιτη πληροφορία υπάρχει οποτεδήποτε ένα φύλλο που λείπει επαναφερθεί στο ελαττωματικό χέρι, περιορίζοντας τις επόμενες επιλογές ενεργειών του συμπαίκτη. Πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα του χαμένου φύλλου μπορούν επίσης να οδηγήσουν στη δημιουργία τιμωρημένου φύλλου και οποιαδήποτε παράλειψη παιξίματος του φύλλου σε προηγούμενη λεβέ μπορεί να αποτελεί ρενόνς.

Παρατηρήστε τη διαφορά στην προσέγγιση σε σύγκριση με τον Νόμο 13 (όπου δεν υπάρχει αθέμιτη πληροφορία και δεν εφαρμόζεται ο Νόμος 16Β).


UI exists whenever a missing card is restored to the deficient hand, thus restricting partner’s subsequent choices of action. Information regarding the identity of the missing card may also lead to the creation of a penalty card and any failure to play it to a previous trick may constitute a revoke.

Note the difference in approach compared to Law 13 (where there is no UI and Law 16B does not apply).

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_14.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/27 14:21
  • από pournaras