Νόμος 29Γ – Συμβατική Δήλωση Εκτός Σειράς

Για παράδειγμα δράσης του Νόμου 29Γ, ανατρέξτε στην ενότητα των σχολίων για τον Νόμο 31Α.

Law 29C – Artificial Call Out of Rotation

For an example of Law 29C in action, see the section of the Commentary on Law 31A.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_29.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/19 17:36
  • από pournaras