law_12

Μετά από αίτημα οποιουδήποτε παίκτη, εντός της περιόδου, που ορίζεται από τον Νόμο 92B, ή με δική του πρωτοβουλία, ο Διαιτητής μπορεί να επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία, όταν ο παρών Κώδικας του δίνει τέτοια δικαιώματα (για αγώνες ομάδων, βλέπε Νόμο 86Β). Σε αυτά περιλαμβάνονται:

1. Ο Διαιτητής μπορεί να επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία προς όφελος του αναίτιου άξονα, όταν κρίνει ότι ο παρών Κώδικας δεν προβλέπει αποζημίωση για το συγκεκριμένο είδος παράβασης που έχει διαπραχθεί.

2. Ο Διαιτητής επιδικάζει τεχνητή επανορθωτική βαθμολογία αν δεν είναι δυνατόν να γίνει επανόρθωση, που θα επιτρέψει το κανονικό παίξιμο της διανομής (βλέπε την παράγραφο Γ2 παρακάτω).

3. Ο Διαιτητής μπορεί να επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία, αν υπήρξε εσφαλμένη επανόρθωση κάποιας ανωμαλίας.

1. Ο στόχος της επανόρθωσης της βαθμολογίας είναι να αποκαταστήσει τη ζημιά, που υπέστη ο αναίτιος άξονας, και να αφαιρέσει οποιοδήποτε πλεονέκτημα, που τυχόν κέρδισε ο υπαίτιος άξονας από την παράβαση. Υπάρχει ζημιά όταν, λόγω κάποιας παράβασης, ένας αναίτιος άξονας λαμβάνει αποτέλεσμα στο τραπέζι λιγότερο ευνοϊκό, από ό,τι θα ήταν αναμενόμενο, αν δεν είχε συμβεί η παράβαση.

2. Ο Διαιτητής δεν μπορεί να επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία, με το σκεπτικό ότι η επανόρθωση που προβλέπεται από τον παρόντα Κώδικα είναι είτε υπερβολικά αυστηρή, είτε ευνοϊκή για οποιονδήποτε άξονα.

1. (α) Όταν, έπειτα από κάποια ανωμαλία, ο παρών Κώδικας δίνει το δικαίωμα στον Διαιτητή να αλλάξει το αποτέλεσμα και μπορεί να επιδικάσει μια κατ’ εκτίμηση επανορθωτική βαθμολογία, το κάνει. Αυτή η βαθμολογία αντικαθιστά το αποτέλεσμα που υπήρξε στη διανομή.

(β) Όταν ο Διαιτητής επιδικάζει επανορθωτική βαθμολογία, οφείλει να προσπαθεί να ανακτήσει, όσο το δυνατόν πιο πιστά, το πιθανό αποτέλεσμα της διανομής, που θα είχε ληφθεί, αν δεν είχε συμβεί η ανωμαλία.

(γ) Μία κατ' εκτίμηση επανορθωτική βαθμολογία μπορεί να σταθμιστεί, για να αντικατοπτρίζει τις πιθανότητες ενός συνόλου ενδεχόμενων αποτελεσμάτων, αλλά μπορούν να συμπεριληφθούν μόνο αποτελέσματα, που θα μπορούσαν να ληφθούν με νόμιμα μέσα.

(δ) Αν οι πιθανότητες είναι πολλές ή όχι προφανείς, ο Διαιτητής μπορεί να επιδικάσει μια τεχνητή επανορθωτική βαθμολογία (βλέπε παράγραφο Γ2 παρακάτω).

(ε) Αν, έπειτα από μία ανωμαλία, ο αναίτιος άξονας συνέβαλε στη ζημιά που υπέστη, διαπράττοντας ένα εξαιρετικά σοβαρό λάθος (άσχετο με την παράβαση) ή μία τυχοδιωκτική ενέργεια, που, αν ήταν ανεπιτυχής, θα μπορούσε να ελπίζει σε αποκατάσταση μέσω επανόρθωσης, τότε:

(i) Ο υπαίτιος άξονας λαμβάνει τη βαθμολογία, που θα είχε λάβει, ως συνέπεια της επανόρθωσης της ανωμαλίας που διέπραξε.

(ii) Ο αναίτιος άξονας δε λαμβάνει αποζημίωση για το μέρος της ζημιάς του, που προκάλεσε μόνος του.

2. (α) Όταν, εξαιτίας μιας ανωμαλίας, δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα σε μια διανομή [βλέπε επίσης την παράγραφο Γ1(δ)], ο Διαιτητής επιδικάζει τεχνητή επανορθωτική βαθμολογία, ανάλογα με την ευθύνη πρόκλησης της ανωμαλίας ως εξής: τον μέσο όρο μείον (το πολύ 40% των διαθέσιμων βαθμών αγώνα στα ζεύγη) για τον αγωνιζόμενο που έσφαλε σαφώς, τον μέσο όρο (50% στα ζεύγη) για τον αγωνιζόμενο που έσφαλε μερικώς και τον μέσο όρο συν (τουλάχιστον 60% στα ζεύγη) για τον αγωνιζόμενο που δεν έσφαλε κατά κανένα τρόπο.

(β) Όταν ο Διαιτητής επιλέγει να επιδικάσει τεχνητή επανορθωτική βαθμολογία μέσου όρου συν ή του μέσου όρου μείον σε αγώνες με IMPs, η βαθμολογία αυτή είναι συνήθως συν 3 IMPs ή μείον 3 IMPs αντίστοιχα. Υπό την αίρεση της Ρυθμιστικής Αρχής, ο Διαιτητής μπορεί να ρυθμίζει τη βαθμολογία αυτή, σύμφωνα με τους Νόμους 78Δ, 86Β3 και την παράγραφο (δ) παρακάτω. (στην Ελλάδα, επιτρέπεται στον Διοργανωτή Αγώνων να ρυθμίζει τη βαθμολογία, σύμφωνα με τους Νόμους 78Δ, 86Β3, την παράγραφο δ παρακάτω και τους Πάγιους Κανονισμούς της ΕΟΜ)

(γ) Τα παραπάνω τροποποιούνται για έναν αναίτιο αγωνιζόμενο, του οποίου η βαθμολογία στην ημερίδα υπερβαίνει το 60% των διαθέσιμων βαθμών αγώνα, ή για έναν υπαίτιο αγωνιζόμενο, του οποίου η βαθμολογία είναι μικρότερη από το 40% των διαθέσιμων βαθμών αγώνα (ή το αντίστοιχο σε IMPs). Σε αυτούς τους αγωνιζόμενους επιδικάζεται ως βαθμολογία το ποσοστό που έλαβαν (ή το αντίστοιχο σε IMPs) στις υπόλοιπες διανομές αυτής της ημερίδας.

(δ) Η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να ορίσει περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας αγωνιζόμενος δεν κατα­φέρνει να λάβει αποτέλεσμα σε πολλαπλές διανο­μές, κατά τη διάρκεια της ίδιας ημερίδας. Μέσω κανονισμού, οι βαθμολογίες, που επιδικά­ζονται σε κάθε μια από αυτές τις διανομές, μπορεί να είναι διαφορετικές, από αυτές που ορίζονται στις παραγράφους (α) και (β) παραπάνω. (στην Ελλά­δα οι περιπτώσεις αυτές ρυθμίζονται μέσω Πά­γιων Κανονισμών της ΕΟΜ)

3. Σε ατομικό αγώνα, ο Διαιτητής επιβάλλει τις επανορθώσεις που αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα και τις διατάξεις που αφορούν στην επιδίκαση επανορθωτικής βαθμολογίας εξ ίσου και στα δύο μέλη του υπαίτιου άξονα, ακόμα κι αν μπορεί να ευθύνεται μόνο ένα από αυτά για την ανωμαλία. Ωστόσο, ο Διαιτητής δεν θα επιβάλει διαδικαστικές ποινές στον συμπαίκτη του υπαιτίου, αν, κατά τη γνώμη του, δεν είναι με κανένα τρόπο υπεύθυνος για την παράβαση.

4. Όταν ο Διαιτητής επιδικάζει μη συμπληρωματικές επανορ­θωτικές βαθμολογίες σε αγώνες knock out, η βαθμολογία κάθε αγωνιζόμενου στη διανομή υπολο­γίζεται ξεχωριστά και επιδικάζεται σε κάθε άξονα ο μέσος όρος των βαθμολογιών.


On the application of a player within the period established under Law 92B or on his own initiative the Director may award an adjusted score when these Laws empower him to do so (in team play see Law 86B). This includes:

1. The Director may award an adjusted score in favour of a non-offending contestant when he judges that these Laws do not prescribe a rectification for the particular type of violation committed.

2. The Director awards an artificial adjusted score if no rectification can be made that will permit normal play of the board (see C2 below).

3. The Director may award an adjusted score if there has been an incorrect rectification of an irregularity.

1. The objective of score adjustment is to redress damage to a non-offending side and to take away any advantage gained by an offending side through its infraction. Damage exists when, because of an infraction, an innocent side obtains a table result less favourable than would have been the expectation had the infraction not occurred.

2. The Director may not award an adjusted score on the grounds that the rectification provided in these Laws is either unduly severe or advantageous to either side.

1. (a) When after an irregularity the Director is empowered by these laws to adjust a score and is able to award an assigned adjusted score, he does so. Such a score replaces the score obtained in play.

(b) The Director in awarding an assigned adjusted score should seek to recover as nearly as possible the probable outcome of the board had the infraction not occurred.

(c) An assigned adjusted score may be weighted to reflect the probabilities of a number of potential results, but only outcomes that could have been achieved in a legal manner may be included.

(d) If the possibilities are numerous or not obvious, the Director may award an artificial adjusted score (see C2 below).

(e) If, subsequent to the irregularity, the non-offending side has contributed to its own damage by an extremely serious error (unrelated to the infraction) or by a gambling action, which if unsuccessful it might have hoped to recover through rectification, then:

(i) The offending side is awarded the score it would have been allotted as the consequence of rectifying its infraction.

(ii) The non-offending side does not receive relief for such part of its damage as is self-inflicted.

2. (a) When owing to an irregularity no result can be obtained [see also C1(d)] the Director awards an artificial adjusted score according to responsibility for the irregularity: average minus (at most 40% of the available matchpoints in pairs) to a contestant directly at fault, average (50% in pairs) to a contestant only partly at fault, and average plus (at least 60% in pairs) to a contestant in no way at fault.

(b) When the Director chooses to award an artificial adjusted score of average plus or average minus at IMP play, that score is plus 3 IMPs or minus 3 IMPs respectively. Subject to approval by the Regulating Authority, this may be varied by the Tournament Organizer as provided for by Laws 78D, 86B3 and (d) hereunder.

(c) The foregoing is modified for a non-offending contestant that obtains a session score exceeding 60% of the available matchpoints or for an offending contestant that obtains a session score that is less than 40% of the available matchpoints (or the equivalent in IMPs). Such contestants are awarded the percentage obtained (or the equivalent in IMPs) on the other boards of that session.

(d) The Regulating Authority may provide for circumstances where a contestant fails to obtain a result on multiple boards during the same session. The scores assigned for each subsequent board may be varied by regulation from those prescribed in (a) and (b) above.

3. In individual events the Director enforces the rectifications in these Laws, and the provisions requiring the award of adjusted scores, equally against both members of the offending side even though only one of them may be responsible for the irregularity. But the Director shall not award a procedural penalty against the offender’s partner if of the opinion that he is in no way to blame.

4. When the Director awards non-balancing adjusted scores in knockout play, each contestant’s score on the board is calculated separately and the average of them is assigned to each.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_12.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 15:29
  • από pournaras