Ένας παίκτης μπορεί να παίξει οποιοδήποτε κατά τα άλλα νόμιμο φύλλο, αν δεν είναι σε θέση να κάνει έξοδο ή να παίξει, όπως απαιτείται, για να συμμορφωθεί με μία επανόρθωση, είτε επειδή δεν έχει φύλλο στο απαιτούμενο χρώμα, είτε επειδή έχει μόνο φύλλα σε χρώμα, στο οποίο απαγορεύτηκε η έξοδος, είτε γιατί είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει σε χρώμα.


A player may play any otherwise legal card if he is unable to lead or play as required to comply with a rectification, whether because he holds no card of the required suit, or because he has only cards of a suit he is prohibited from leading, or because he is obliged to follow suit.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_59.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 17:10
  • από pournaras