comment_law_27

Ο Νόμος 27Β1 είναι λίγο διαφορετικός στον Κώδικα του 2017. Η πρόβλεψη στον 27Β1(α) να επιτρέπεται διόρθωση χωρίς ποινή μιας φυσικής αγοράς στη φθηνότερη επαρκή αγορά στο ίδιο είδος έχει διευρυνθεί. Τώρα επιτρέπεται διόρθωση χωρίς ποινή στην κατώτερη επαρκή δήλωση που προσδιορίζει το ίδιο είδος ή είδη. Ο Νόμος 27Β1(β) επιτρέπει αλλαγή χωρίς ποινή με συγκρίσιμη δήλωση.

Για να προσδιορίζει μια δήλωση ένα είδος, πρέπει να μεταφέρει ή να μεταδίδει πληροφορία σχετική με το κράτημα σε αυτό το συγκεκριμένο είδος. Αυτό μπορεί να σημαίνει εγγυημένο μήκος σε ένα συγκεκριμένο χρώμα, ή εναλλακτικά κοντρόλ σε ένα συγκεκριμένο χρώμα ή ακόμα και έλλειψη μήκους σε ένα συγκεκριμένο χρώμα. Η δήλωση αντικατάστασης μπορεί να είναι είτε συμβατική είτε φυσική. Σε σχέση με το Νόμο 27Β1(α), για να μην επιβληθεί απαγόρευση στο συμπαίκτη, η δήλωση αντικατάστασης πρέπει να προσδιορίζει τον ίδιο τύπο χαρακτηριστικού στο ίδιο είδος.

Στην ακολουθία 1♠ - Pass - 3♥ (splinter), το 3♥ προσδιορίζει ταυτόχρονα μήκος στις πίκες και έλλειψη μήκους στις κούπες. Έτσι οποιαδήποτε δήλωση αντικατάστασης χωρίς κυρώσεις θα έπρεπε επίσης να εγγυάται μήκος στις πίκες και έλλειψη μήκους στις κούπες.

Η πρόθεση είναι να επιτρέψουμε τη φυσιολογική εξέλιξη της αγοράς εφόσον η ανεπαρκής αγορά δε μεταφέρει ενοχλητική αθέμιτη πληροφορία. Οι Νόμοι 16 (Αθέμιτη Πληροφορία) και 26 (Περιορισμοί στην Έξοδο) δεν εφαρμόζονται στις σύμφωνες με τους 27Β1(α) ή 27Β1(β) διορθώσεις μιας ανεπαρκούς αγοράς.

Ο Νόμος 27Δ έχει παρόμοιο σκοπό και εφαρμογή με τον νέο Νόμο 23Γ. Αν οι υπαίτιοι ωφελήθηκαν από την ανεπαρκή αγορά φτάνοντας σε ένα - διαφορετικά - ανέφικτο συμβόλαιο, ο Νόμος 27Δ λέει στον Διαιτητή να επανορθώσει τη βαθμολογία. Σκεφτείτε το ως: «μπορεί αυτό που συνέβη να μην είχε συμβεί χωρίς την ανεπαρκή αγορά;». Αν η απάντηση είναι «ναι», τότε εφαρμόζουμε το Νόμο 27Δ και επανορθώνουμε τη βαθμολογία.

Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα (σε όλες τις περιπτώσεις η Δύση ανοίγει την αγορά και η ανεπαρκής αγορά δε γίνεται δεκτή):

23. 1♣ - 1♠ - 1♥ (που δείχνει 4+ κούπες και 6+ πόντους). Ο Διαιτητής δέχεται την αντικατάσταση με κοντρ που είτε έχει την ίδια σημασία ή, σε άλλες συμφωνίες ζευγαριών δείχνει κούπες και καρά και επομένως περιέχεται στην έννοια της αγοράς 1♥, (η οποία δείχνει μόνο κούπες). Επίσης δέχεται την αγορά 2♥ υπό το πρίσμα του 27Β1(α).

24. Ένα κοντρ ομιλίας συνήθως δεν δείχνει συγκεκριμένα χρώματα. Όταν η Δύση ανοίγει 1♠ και ο Βορράς ακολουθεί με 1♥, που δε γίνεται δεκτή, δε μπορούμε να επιτρέψουμε αλλαγή σε κοντρ. Μπορούμε να επιτρέψουμε αλλαγή σε 2♥ χωρίς περαιτέρω επανόρθωση. (Αν η κάρτα συμβάσεων αποδεικνύει ότι ένα τέτοιο κοντρ υπόσχεται 4-φυλλη κούπα, αυτό γίνεται δεκτό αν το άνοιγμα 1♥ - που νόμιζε ότι έκανε ο Βορράς – μπορεί να γίνει με 4-φυλλο χρώμα, αλλά όχι αν υπόσχεται 5-φυλλο).

25. Η Δύση ανοίγει 1ΝΤ και ο Βορράς αγοράζει 1♣ (συμβατικό που δείχνει 16+ πόντους), που δε γίνεται δεκτό. Η αντικατάσταση από κοντρ που δείχνει την ίδια δύναμη (16+), είναι σύμφωνη με τον 27Β1(β).

26. 2NT – Pass – 2♣ (ψάχνει για τα μαζέρ, ενεργώντας ως η αγορά να ήταν 1ΝΤ· δε γίνεται δεκτή). Μια επαρκής αγορά που ρωτάει για τα μαζέρ, ακόμη κι αν ρωτάει για 4-φυλλο ή 5-φυλλο, ενώ η αγορά 2♣ ρωτούσε για 4φυλλο, είναι συγκρίσιμη (Νόμος 23Α3).

27. Ο Νότος ρωτάει για άσσους με 4ΝΤ και η Δύση παρεμβάλλεται με 5♦. Ο Βορράς δεν το αντιλαμβάνεται και αγοράζει 5♣ που δείχνουν 1 ή 4 key-cards. Αν οι ΒΝ παίζουν τη σύμβαση ότι το πάσο τώρα δείχνει 1 Άσσο (ή key-card), τότε ο Διαιτητής επιτρέπει τη συνέχεια της αγοράς χωρίς περιορισμό. Και οι δυο δηλώσεις του Βορρά δείχνουν τον αριθμό των Άσσων, αλλά μια δήλωση που δείχνει 1 Άσσο είναι πιο ακριβής από μια δήλωση που δείχνει 1 ή 4 (αν το 5♣ έδειχνε 0 ή 3 key-cards, ένα κοντρ τώρα θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα).

Παρατηρήστε ότι το κοντρ και το σιρκοντρ δεν απαγορεύονται αυτόματα. Αυτή είναι μια αλλαγή στον Κώδικα του 2007.

28. 1NT - 2♠ - 2♦ (transfer για κούπες, δε γίνεται δεκτή). Αν τώρα η Ανατολή αγοράσει 3♥ η αγορά συνεχίζεται ομαλά. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του νέου Νόμου 27Β1(α).

29. 1NT - 2♠ - 2♦ (transfer για κούπες, δε γίνεται δεκτή). Οι ΑΔ παίζουν Lebensohl, κάτι που επιτρέπει στην Ανατολή να αγοράσει 2ΝΤ, ζητώντας από τη Δύση να αγοράσει 3♣, μετά το οποίο αγοράζει 3♥. Αυτές οι δύο αγορές συνδυασμένες (2NT και 3♥) έχουν παρόμοια σημασία με την ανεπαρκή αγορά 2♦, αλλά η 2ΝΤ από μόνη της δεν έχει. Επομένως δε συμμορφώνεται με τον όρο που περιγράφεται στον 27Β1(β). Δε μπορούμε να επιτρέψουμε μια διόρθωση στα 2ΝΤ χωρίς να επιβάλλουμε κυρώσεις στο συμπαίκτη του υπαίτιου.

30. 2NT - 2♠ (ο Βορράς νόμιζε ότι έκανε παρεμβολή σε άνοιγμα 1ΝΤ· δείχνει ακριβώς 5 πίκες και ένα άγνωστο 4+ φυλλο μινέρ). Όταν η αγορά 3♠ δείχνει ακριβώς το ίδιο χέρι (δηλαδή το ζευγάρι έχει την ίδια συμφωνία μετά το 1ΝΤ και το 2ΝΤ), τότε η αγορά συνεχίζεται κανονικά, όταν όμως δείχνει μόνο πίκες, ο συμπαίκτης πρέπει να πασάρει στη συνέχεια.

31. 1NT - Pass - 2♦ - 3♣
<html><span style=“display:inline-block;width:24px;”></span></html>2♥ (απάντηση στο τράνσφερ, χωρίς να αντιληφθεί την αγορά 3♣).

Αν το 2♥ μετά το τράνσφερ είναι αυτόματο, τότε δεν εμπεριέχει καμία πληροφορία και μπορεί να αντικατασταθεί με οποιαδήποτε νόμιμη δήλωση, ακόμα και πάσο. Αλλά αν το 3♥ τώρα δείχνει μάξιμουμ αξίες ενώ το 2♥ αρνείται αυτές τις αξίες, τότε η αγορά 3♥ δεν είναι συγκρίσιμη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι δύο αγορές είναι αλληλοαναιρούμενες. Άρα η αγορά 3♥ δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις υπό το πρίσμα του Νόμου 23Α2.

32. 1♣ - Pass - 1♥ - Pass
<html><span style=“display:inline-block;width:24px;”></span></html>1♠ - 2♦<html><span style=“display:inline-block;width:21px;”></span></html>- 2♦ (με την έννοια του 4ου χρώματος, μη έχοντας δει την αγορά του αντιπάλου).

Η αγορά 3♦ τώρα θα επέτρεπε στη διαδικασία να συνεχιστεί φυσιολογικά. Έχει την ίδια σημασία (ερωτηματική, επιτακτική) όπως η αγορά 2♦. Θα μπορούσε να είναι πιο δυνατή, αλλά αυτά τα χέρια συμπεριλαμβάνονται και στην αγορά 2♦.

Όταν ένας παίκτης αποπειράται να αντικαταστήσει την ανεπαρκή αγορά του χωρίς την κλήση του Διαιτητή, η δεύτερη δήλωση του ισχύει, εκτός κι αν ο ΑΣΑ δεχτεί την ανεπαρκή αγορά. Ο Διαιτητής τότε αποφασίζει αν είναι συγκρίσιμη δήλωση. Αν δεν είναι, τότε ο συμπαίκτης του πρέπει να πασάρει συνεχώς. Αλλιώς η αγορά συνεχίζεται κανονικά. Τα κοντρ και σιρκόντρ που δεν επιτρέπονται σύμφωνα με τον Νόμο 27Β1(β) ακυρώνονται και ο συμπαίκτης υποχρεούται να πασάρει για τη συνέχεια των αγορών.

Διαδικασία μετά από Ανεπαρκή Αγορά

Όλα τα παραπάνω, παρά το γεγονός ότι, μετά την ανεπαρκή αγορά ενός παίκτη, ο ΑΣΑ αποκτά την επιλογή να την κάνει αποδεκτή. Θα μπορούσε ωστόσο να είναι σχετικό για τον ΑΣΑ να ανακαλύψει πρώτα αν ο υπαίτιος έχει κάποια δήλωση διαθέσιμη που θα επέτρεπε την ανεμπόδιστη συνέχεια των αγορών, έτσι ο Νόμος 20ΣΤ1 του επιτρέπει να ρωτήσει το συμπαίκτη του υπαίτιου για τη σημασία οποιασδήποτε ενδεχόμενης δήλωσης αντικατάστασης, πριν αποφασίσει αν θα δεχτεί την παράβαση.

Επίσης, ο Διαιτητής ίσως χρειαστεί να ρωτήσει τον υπαίτιο τι είχε πρόθεση να κάνει όταν έκανε την ανεπαρκή αγορά. Οφείλει να το κάνει αυτό μακριά από το τραπέζι, ώστε να αποφύγει τη δημιουργία αθέμιτης πληροφορίας. Αν ο υπαίτιος θέλει να μάθει κατά πόσο μια δήλωση αντικατάστασης ικανοποιεί τους όρους του Νόμου 27Β1, ο Διαιτητής οφείλει να του το πει, επίσης μακριά από το τραπέζι.

Ο Νόμος 27Δ καλύπτει περιπτώσεις όπου πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες γίνονται διαθέσιμες μόνο εξαιτίας της αποσυρθείσας δήλωσης, έχουν βοηθήσει τον υπαίτιο άξονα. Αν μια ανεπαρκής απάντηση 1ΝΤ (π.χ. 1♦ - 2♣ - 1ΧΑ) αντικατασταθεί από το 2ΝΤ, η πληροφορία από την ανεπαρκή αγορά παραμένει θεμιτή, δηλ. ο συμπαίκτης επιτρέπεται να λάβει υπόψη ότι υπάρχουν το πολύ 9 πόντοι στο χέρι του απαντώντα. Αν ωστόσο δεν υπήρχε άλλος τρόπος να φτάσει αυτό το ζευγάρι στα 2ΝΤ χωρίς την ανεπαρκή αγορά, τότε πρέπει να επανορθώσουμε τη βαθμολογία (θεωρώντας ότι οι αντίπαλοι ζημιώθηκαν).

Ομοίως, αν ο εκτελεστής και ο μορ καταλήξουν αντεστραμμένοι και μια διαφορετική αντάμ αποφέρει ένα πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα, ο Νόμος 27Δ λέει και πάλι στο Διαιτητή να επανορθώσει τη βαθμολογία, φέρνοντας την στο αναμενόμενο αποτέλεσμα αν η ανωμαλία (δηλ. η ανεπαρκής αγορά) δεν είχε συμβεί.

Παράδειγμα 33:

Β/Κανείς  ♠ J 10 8
      ♥ 9
      ♥ Q J 10 6
      ♣ A J 8 5 4

♠ A K     Β    ♠ 9 7 2
♥ 10 7 6 5  Δ  Α   ♥ A K Q 3
♦ 8 5 3    Ν    ♦ 9 7 2
♣ 10 9 3 2       ♣ K Q 7
      ♠ Q 6 5 4 3
      ♥ J 8 4 2
      ♦ A K 4
      ♣ 6
Δ   Β   Α   Ν
   Pass 1♣  2♣  (το 2♣ δείχνει 5-4 στα μαζέρ).
1NT           TD!
2NT  All Pass

Η Δύση δεν είδε την αγορά 2♣. Διορθώνει την αγορά της με την επαρκή 2ΝΤ και η αγορά συνεχίζεται χωρίς κανένα περιορισμό.

Ο Διαιτητής μένει κοντά και βλέπει τα 2ΝΤ να πέφτουν ήσυχα δύο μέσα. Υπάρχει κάτι άλλο να κάνει;

Αν παραμείνει στο τραπέζι μπορεί να είναι σε θέση να αποφασίσει αν το ίδιο πράγμα θα είχε συμβεί χωρίς την ανεπαρκή αγορά. Ένας παίκτης γνώστης των νόμων θα μπορούσε ακόμη και να αναφέρει την πιθανότητα επανορθωτικής βαθμολογίας όταν ασχολούμαστε με την ανωμαλία. Κάποιοι άλλοι έμπειροι παίκτες θα υποψιαστούν μερικές φορές ότι ζημιώθηκαν, ενώ κάποιοι λιγότερο έμπειροι μπορεί να σκεφτούν ότι κάτι πήγε στραβά αλλά δεν ξέρουν να το περιγράψουν. Κοιτάξτε τι συμβαίνει χωρίς την αγορά 1ΝΤ. Η Δύση δεν έχει άλλη επιλογή από το να πασάρει και στη συνέχεια ο Νότος αγοράζει 2♠, το οποίο γίνεται το τελικό συμβόλαιο. Το πιθανό αποτέλεσμα είναι 9 λεβέ, το οποίο είναι αρκετός λόγος για να επανορθώσουμε τη βαθμολογία.

Law 27D covers situations where additional information, available only from the withdrawn call, has assisted the offending side. If an insufficient response of 1NT (i.e., 1♦ - 2♣ - 1ΧΑ) is replaced by 2NT, the information from the insufficient bid remains authorized, i.e. partner is allowed to take into account that there are at most 9 HCPs in the responder’s hand. If however there was no other way for this partnership to reach 2NT without an insufficient bid, then we have to adjust the score (assuming the opponents have been damaged).

Similarly, if declarer and dummy end up reversed and a different opening lead produces a more favourable outcome, Law 27D again tells the TD to adjust the score; bringing it back to the expected result had the irregularity (i.e., the insufficient bid) never occurred.

Example 33:

N/None   ♠ J 10 8
      ♥ 9
      ♥ Q J 10 6
      ♣ A J 8 5 4

♠ A K     N    ♠ 9 7 2
♥ 10 7 6 5  W  E   ♥ A K Q 3
♦ 8 5 3    S    ♦ 9 7 2
♣ 10 9 3 2       ♣ K Q 7
      ♠ Q 6 5 4 3
      ♥ J 8 4 2
      ♦ A K 4
      ♣ 6
W   N   E   S
   Pass 1♣  2♣  (2♣ shows 5-4 in the majors).
1NT           TD!
2NT  All Pass

West did not see the 2♣ bid. He makes his bid sufficient with 2NT and the auction continues without any restriction.

The TD stays nearby and watches 2NT go quietly down two. Is there anything left for him to do?

If he stays at the table he might be able to decide whether the same thing would have happened without the insufficient bid. A player well-versed in the laws might even mention the possibility of an adjusted score when dealing with the irregularity. Some other experienced pairs will themselves sometimes suspect they have been damaged; less experienced players might think something is wrong but not know how to describe it. Look what happens without the 1NT bid. West has no option other than to pass, after which North will bid 2♠, which then becomes the final contract. The probable outcome is nine tricks, which is reason enough to adjust the score.

Law 27B1 is a little different in the 2017 code. The provision in Law 27B1(a) to allow a penalty free correction of a natural call to the cheapest sufficient call in the same denomination is broadened. Now a penalty-free correction is permitted to the lowest sufficient bid which specifies the same denomination or denominations. Law 27B1(b) allows a penalty-free change to a comparable call.

For a call to specify a denomination, it should carry or impart information regarding the holding in that particular denomination. This can mean guaranteed length in a certain suit, or alternatively a control in a certain suit, or even shortage in a certain suit. The replacement call may be either artificial or natural. In respect to Law 27B1(a), for partner not to be barred, the replacement call needs to specify the same type of feature in that same denomination.

In the sequence 1♠ - Pass - 3♥ (splinter), 3♥ simultaneously specifies both length in spades and a shortage in hearts. Hence any non-barring replacement call would also need to guarantee length in spades and a shortage in hearts.

The intention is to allow the auction to continue normally if the insufficient bid does not carry disturbing unauthorized information. Laws 16 (UI) and Law 26 (lead restriction) do not apply to the 27B1(a) or 27B1(b) correction of an insufficient bid.

Law 27D has a similar purpose and application to the new Law 23C. If the offenders gained assistance from their insufficient bid in reaching an otherwise unobtainable contract, Law 27D tells the TD to adjust the score. Think of this as, “could what happened not have happened without the insufficient bid?” If the answer is yes, we apply Law 27D and adjust the score.

Let us look at some examples (West opening the bidding and the insufficient bid not accepted):

23. 1♣ - 1♠ - 1♥ (showing 4 or more hearts and 6+ high card points).

The TD accepts the substitution of a double which has either the same meaning, or in other partnership agreements, shows hearts plus diamonds and thus is contained in the meaning of the 1♥-bid, (which just shows hearts). He also accepts 2♥ under Law 27B1(a).

24. A take-out double normally does not show specified suits. When West opens 1♠ and North follows with 1♥, not accepted, we would not allow a change to double. We would allow a change to 2♥ with no further rectification. (If the convention card shows that such a double promises 4 hearts it is acceptable if the 1♥ opening bid - which North thought he was making – can be made with a 4-card suit, but not if it promises a 5-card suit)

25. If West opens 1NT and North bids 1♣ (meant as artificial opening showing 16+ HCP), not accepted. The replacement by a double showing the same strength (16+), is in accordance with Law 27B1(b).

26. 2NT – Pass – 2♣ (acting as if it was a 1NT opening; asking for majors, not accepted). A sufficient call asking for the majors, even when asking for 4- or 5 cards while 2♣ asked for 4 cards, is a comparable call (Law 23A3).

27. South asks for aces with 4NT followed by an overcall of 5♦ by West. North does not notice this and bids 5♣ which shows 1 or 4 key cards. If NS play the convention that pass now shows 1 Ace (or keycard) then the TD allows the auction to be continued without restriction. Both calls by South show the number of aces, but a call showing 1 Ace is more precise than a call showing 1 or 4 aces. (With 5♣ showing 0 or 3 key cards, a double now has the same effect).

Notice that a double or redouble is not automatically forbidden. This was a change made in the 2007 code.

28. 1NT - 2♠ - 2♦ (transfer to hearts, not accepted). If East now bids 3♥ the auction continues normally. This is a feature of the new Law 27B1(a).

29. 1NT - 2♠ - 2♦ (transfer to hearts, not accepted). N/S play lebensohl, which allows East to show the hearts by bidding 2NT, asking partner to bid 3♣ after which East bids 3♥. These two bids combined (2NT plus 3♥) do have a similar meaning as the insufficient 2♦ bid but the 2NT-bid in itself does not. Therefore it does not comply with the condition described in 27B1(b). We cannot allow a correction to 2NT without barring the insufficient bidder’s partner.

30. 2NT - 2♠ (North thought he was overcalling a 1NT opening; it shows exactly 5 spades and an unknown 4+ minor suit). When 3♠ shows the same holding (i.e. they play the same agreement over 1NT and 2NT) the auction continues normally, but when 3♠ only shows spades, partner has to pass throughout.

31. 1NT - Pass - 2♦ - 3♣
<html><span style=“display:inline-block;width:24px;”></span></html>2♥ (replying to the transfer, not noticing the 3♣ bid).

If 2♥ after the 2♦ transfer is automatic then it does not carry any information and it may be corrected by any legal call, even pass. But if 3♥ now shows a maximum, while the 2♥ call denied that maximum then 3♥ would not be comparable. This is because the two calls are now mutually exclusive; i.e. 3♥ no longer qualifies under Law 23A2.

32. 1♣ - Pass - 1♥ - Pass
<html><span style=“display:inline-block;width:24px;”></span></html>1♠ - 2♦<html><span style=“display:inline-block;width:21px;”></span></html>- 2♦ (meant as '4th suit' not having seen the opponent’s call).

Bidding 3♦ now should allow the auction to continue normally. It has the same meaning (asking, forcing) as the 2♦ bid. It might be stronger but those hands are also included in the 2♦ call.

When a player attempts to replace the insufficient bid without the TD being called, the second call stands if it is legal, unless LHO accepts the insufficient bid. The TD then decides whether it is a comparable call. If it is not, partner has to pass throughout. Otherwise the auction continues normally. Doubles or redoubles not allowed in accordance with Law 27B1(b) are cancelled and partner is forced to pass for the rest of the auction.

Procedure after an Insufficient Bid

All of the above notwithstanding, after a player makes an insufficient bid his LHO gets the option to accept it. It might however be relevant for LHO to first discover whether the offender has a call available that would allow the auction to proceed undisturbed, hence Law 20F1 allows him to ask the offender’s partner about the meaning of any potential replacement call, prior to deciding whether to accept the infraction.

The TD might also need to ask the offender what he meant to do when making the insufficient bid. The TD should do this away from the table, to avoid creating UI. If the offender wants to know whether a replacement call fulfills the conditions of Law 27B1 the TD should tell him, also away from the table.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
 • comment_law_27.txt
 • Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/27 13:09
 • από pournaras