definitions

Αγορά η ανάληψη της υποχρέωσης να κερδηθεί τουλάχιστον ένας ορισμένος αριθμός πρόσθετων λεβέ (πέραν των έξι λεβέ), σε ένα ορισμένο είδος.
Αγορές 1. Η διαδικασία προσδιορισμού του συμβολαίου μέσω διαδοχικών δηλώσεων. Ξεκινά όταν γίνει η πρώτη δήλωση. 2. Το σύνολο των δηλώσεων που έγιναν (βλέπε Νόμο 17).
Αγώνας ένας διαγωνισμός, που αποτελείται από μία ή περισσότερες ημερίδες (συνώνυμο του «Τουρνουά»).
Αγωνιζόμενος σε ατομικό αγώνα, ένας παίκτης - σε αγώνα ζευγών, δύο παίκτες, που παίζουν ως συμπαίκτες καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα - σε αγώνα ομάδων, τέσσερις ή περισσότεροι παίκτες, που παίζουν ως μέλη ομάδας.
Ακολουθώ στο Χρώμα παίξιμο ενός φύλλου του χρώματος της εξόδου.
Ακούσια αθέλητη - όχι σκόπιμη - χωρίς πρόθεση, εκ μέρους του παίκτη, τη στιγμή της πράξης του.
Ακύρωση βλέπε «Ανάκληση».
Αμυνόμενος ο αντίπαλος του (υποτιθέμενου) εκτελεστή.
Ανάκληση οι ενέργειες, που καλούνται «ανακληθείσες», περιλαμβάνουν ενέργειες που «ακυρώθηκαν» και φύλλα που «αποσύρθηκαν».
Αντάμ το φύλλο της εξόδου της πρώτης λεβέ.
Αντίπαλος ένας παίκτης του άλλου άξονα - ένα μέλος του ζεύγους, με το οποίο κάποιος αγωνίζεται.
Ανωμαλία μια απόκλιση από τη σωστή διαδικασία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, μια παράβαση από έναν παίκτη.
Άξονας δύο παίκτες σε ένα τραπέζι που αποτελούν ζεύγος, αντίπαλο των άλλων δύο παικτών.
Απόσυρση βλέπε «Ανάκληση».
ΑΣΑ Αντίπαλος Στα Αριστερά.
ΑΣΔ Αντίπαλος Στα Δεξιά.
Ατού κάθε φύλλο του είδους που έχει οριστεί σε χρωματιστό συμβόλαιο.
Βαθμοί Λεβέ βαθμοί που κερδίζει ο άξονας του εκτελεστή, για την επιτυχία ενός συμβολαίου (βλέπε Νόμο 77).
Βαθμός Αγώνα (Matchpoint) μια μονάδα βαθμολογίας, που προκύπτει από τη σύγκριση ενός αποτελέσματος με ένα ή περισσότερα άλλα. Βλέπε Νόμο 78Α.
Γύρος τμήμα μιας ημερίδας που παίζεται χωρίς μετακίνηση παικτών.
Δήλωση οποιαδήποτε αγορά, κοντρ, σιρκόντρ ή πάσο.
Δήλωση Ψυχίκ βλέπε «Ψυχίκ».
Διανομή 1. Το μοίρασμα της τράπουλας, από το οποίο προκύπτουν τα χέρια των τεσσάρων παικτών. 2. Τα φύλλα, όπως μοιράστηκαν, θεωρούμενα ως μια μονάδα, μαζί με τις αγορές και την εκτέλεση.
Διεθνής Βαθμός Αγώνα (IMP) μια μονάδα βαθμολογίας, που απονέμεται σύμφωνα με τον πίνακα του Νόμου 78Β.
Είδος το χρώμα ή τα χωρίς ατού, που ορίζεται σε μια αγορά.
Εκτελεστής ο παίκτης, ο οποίος, για τον άξονα, που έκανε την τελική αγορά, έκανε πρώτος αγορά στο είδος, που ονοματίστηκε στην τελευταία αγορά. Γίνεται εκτελεστής, όταν αποκαλυφθεί η αντάμ (αλλά, Βλέπε Νόμο 54Α, όταν έχει γίνει αντάμ εκτός σειράς).
Έξοδος το πρώτο φύλλο που παίζεται σε μια λεβέ.
Εξωγενής εκτός των νόμιμων διαδικασιών του παιχνιδιού.
Επανόρθωση οι διορθωτικές προβλέψεις που εφαρμόζονται όταν υποπέσει κάποια ανωμαλία στην αντίληψη του Διαιτητή.
Επανορθωτική Βαθμολογία μια βαθμολογία, που επιδικάζεται από τον Διαιτητή (βλέπε Νόμο 12). Είναι είτε «τεχνητή» είτε «κατ’ εκτίμηση».
Ημερίδα μια εκτεταμένη περίοδος παιξίματος, κατά την οποία έχει προγραμματιστεί, από τον Διοργανωτή Αγώνων, να παιχτεί ένας ορισμένος αριθμός διανομών. (Ενδέχεται να έχει διαφορετικές έννοιες όπως μεταξύ των Νόμων 4, 12Γ2 και 91).
Θήκη μια θήκη, όπως περιγράφεται στον Νόμο 2.
Κοντρ μια δήλωση, έπειτα από μια αγορά αντιπάλου, η οποία αυξάνει την αξία της βαθμολογίας επιτυχούς ή ανεπιτυχούς συμβολαίου (βλέπε Νόμους 19Α και 77).
Λανθασμένη Πληροφόρηση η αδυναμία ενός άξονα να αποκαλύψει με ακρίβεια τις μεθόδους που εφαρμόζουν δύο συμπαίκτες ή τις συνεννοήσεις τους, όπως και όποτε απαιτείται από Νόμο ή κανονισμό.
Λεβέ η μονάδα με την οποία προσδιορίζεται το αποτέλεσμα του συμβολαίου, που αποτελείται, εκτός αν είναι ελαττωματική, από τέσσερα φύλλα, που έχουν συνεισφέρει καθένας από τους τέσσερις παίκτες, σε σειρά, ξεκινώντας από την έξοδο.
Λεβέ Άνω κάθε λεβέ που κερδίζει ο άξονας του εκτελεστή, επιπλέον αυτών του συμβολαίου.
Λεβέ Κάτω κάθε λεβέ, που υπολείπεται στον εκτελεστή για να πραγματοποιήσει το συμβόλαιό του (βλέπε Νόμο 77).
Μανς 1. 100 ή περισσότεροι βαθμοί λεβέ, που κερδήθηκαν σε μια διανομή (βλέπε Νόμο 77). 2. συνθήκη, που επηρεάζει τους πρόσθετους βαθμούς ή τις ποινές για λεβέ κάτω (βλέπε Νόμο 77).
Μερικό Συμβόλαιο 90 ή λιγότεροι βαθμοί λεβέ, που κερδήθηκαν σε μια διανομή (βλέπε Νόμο 77).
Μορ 1. Ο συμπαίκτης του εκτελεστή. Γίνεται μορ, όταν απόκαλυφθεί η αντάμ και παύει να είναι μορ, όταν τελειώσει η εκτέλεση. 2. Τα φύλλα του συμπαίκτη του εκτελεστή, όταν απλωθούν επάνω στο τραπέζι, έπειτα από την αντάμ.
Ομάδα δύο ή περισσότερα ζεύγη, που παίζουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις σε διαφορετικά τραπέζια, αλλά με κοινή βαθμολογία (ειδικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν ομάδες, με περισσότερα από τέσσερα μέλη).
Ονέρ οποιοσδήποτε Άσος, Ρήγας, Ντάμα, Βαλές ή 10.
Ορατό Φύλλο ένα φύλλο, που διατηρείται έτσι, ώστε να μπορεί να δει την εμπρός όψη του ένας αντίπαλος ή ο συμπαίκτης.
Παίξιμο 1. η εισφορά ενός φύλλου σε μια λεβέ, από το χέρι ενός παίκτη, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου φύλλου, που είναι η έξοδος. 2. Το σύνολο των ενεργειών που έγιναν. 3. Η περίοδος κατά την οποία παίζονται τα φύλλα. 4. Το σύνολο των αγορών που έγιναν και της εκτέλεσης σε μια διανομή.
Παράβαση η παραβίαση του Κώδικα ή κάποιου νόμιμου κανονισμού, από έναν παίκτη.
Πάσο μια δήλωση, που ορίζει ότι ο παίκτης δε θέλει, σε αυτόν τον γύρο, να επιλέξει να κάνει αγορά ή να δηλώσει κοντρ ή σιρκόντρ.
Περίοδος Εκτέλεσης ξεκινά όταν αποκαλυφθεί η αντάμ σε μια διανομή - τα δικαιώματα και οι δυνατότητες των αγωνιζόμενων κατά την περίοδο εκτέλεσης λήγουν σύμφωνα με τις προβλέψεις του αντίστοιχου νόμου. Η ίδια η περίοδος εκτέλεσης ολοκληρώνεται τη στιγμή που οι παίκτες παίρνουν τα φύλλα από τις θέσεις της επόμενης θήκης (ή όταν ολοκληρωθεί η τελευταία διανομή του γύρου).
Ποινή (βλέπε ακόμη «Επανόρθωση») - υπάρχουν δύο ειδών ποινές:
… πειθαρχική αυτή που επιβάλλεται, για να διατηρηθεί η ευγένεια και η τάξη (βλέπε Νόμο 91), και
… διαδικαστική ποινή (επιπρόσθετα από οποιαδήποτε επανόρθωση) που επιβάλλεται κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διαιτητή, σε περιπτώσεις διαδικαστικών ανωμαλιών (βλέπε Νόμο 90).
Προειδοποίηση μια γνωστοποίηση, της οποίας η μορφή μπορεί να ορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή, ότι οι αντίπαλοι μπορεί να χρειάζονται κάποια επεξήγηση.
Πρόσθετη Λεβέ κάθε λεβέ που πρέπει να κερδίσει ο άξονας του εκτελεστή, επιπλέον των 6.
Πρόσθετοι Βαθμοί όλοι οι βαθμοί που κερδίζονται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από την πραγματοποίηση λεβέ (βλέπε Νόμο 77).
Σιρκόντρ μια δήλωση, έπειτα από ένα κοντρ αντιπάλου, η οποία αυξάνει την αξία της βαθμολογίας επιτυχούς ή ανεπιτυχούς συμβολαίου (βλέπε Νόμους 19Α και 77).
Σειρά η σωστή χρονική στιγμή, κατά την οποία ένας παίκτης επιτρέπεται να κάνει δήλωση ή να παίξει.
Σλεμ ένα συμβόλαιο που υπόσχεται την πραγματοποίηση έξι πρόσθετων λεβέ (Μικρό Σλεμ), ή την πραγματοποίηση επτά πρόσθετων λεβέ (Μεγάλο Σλεμ).
Συμβατική Δήλωση 1. Μια αγορά, κοντρ ή σιρκόντρ που μεταφέρει πληροφορίες (όχι τις πληροφορίες που θεωρούνται από τους παίκτες ως δεδομένες γενικά) άλλες από (ή επιπρόσθετα εις) τη βούληση να γίνει εκτέλεση στο ονοματισμένο είδος ή σε αυτό που ονοματίστηκε τελευταίο. 2. Ένα πάσο που υπόσχεται περισσότερη δύναμη από μια ορισμένη. 3. Ένα πάσο που υπόσχεται ή αρνείται αξίες αλλού, εκτός από το τελευταίο ονοματισμένο χρώμα.
Συμβόλαιο η ανάληψη της υποχρέωσης από τον άξονα του εκτελεστή να κερδίσει, σε κάποιο ονοματισμένο είδος, τον αριθμό των πρόσθετων λεβέ, που ορίστηκαν από την τελική αγορά, είτε κανονικά, είτε κοντρέ ή σιρκοντρέ. (Βλέπε Νόμο 22)
Συμπαίκτης ο παίκτης με τον οποίον κάποιος παίζει, ως άξονας, ενάντια σε δύο άλλους παίκτες στο τραπέζι.
Ταξινομημένη Τράπουλα μια τράπουλα που δεν έχει ανακατευτεί σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση της.
Τιμωρημένο Φύλλο ένα φύλλο που υπόκειται στους περιορισμούς του Νόμου 50.
Τουρνουά ένας διαγωνισμός, που αποτελείται από μία ή περισσότερες ημερίδες (συνώνυμο του «Αγώνα»).
Τράπουλα τα 52 φύλλα, με τα οποία παίζεται το παιχνίδι.
Υποτιθέμενος Εκτελεστής ο παίκτης, ο οποίος, ελλείψει μιας ανωμαλίας, θα γινόταν εκτελεστής.
Φορά η δεξιόστροφη πρόοδος της κανονικής σειράς δήλωσης ή παιξίματος - επίσης η δεξιόστροφη σειρά, με την οποία, ένα κάθε φορά, συστήνεται να μοιράζονται τα φύλλα.
Χέρι τα φύλλα που μοιράστηκαν αρχικά σε έναν παίκτη, ή όσα του απομένουν κάποια στιγμή.
Χρώμα μία από τις τέσσερις ομάδες φύλλων της τράπουλας, κάθε μια από τις οποίες αποτελείται από δεκατρία φύλλα και έχει ένα χαρακτηριστικό σύμβολο: πίκες (♠), κούπες (♥), καρά (♦), σπαθιά (♣).
Ψυχίκ μια μείζονα και εσκεμμένα ανακριβής δήλωση της δύναμης σε ονέρ και/ή του μήκους χρώματος.

Adjusted Score A score awarded by the Director (see Law 12). It is either “artificial” or “assigned”.
Alert A notification, whose form may be specified by the Regulating Authority, to the effect that opponents may be in need of an explanation.
Artificial call 1. A bid, double, or redouble that conveys information (not being information taken for granted by players generally) other than (or in addition to) a willingness to play in the denomination named or last named. 2. A pass that promises more than a specified amount of strength. 3. A pass that promises or denies values other than in the last suit named.
Auction 1. The process of determining the contract by means of successive calls. It begins when the first call is made. 2. The aggregate of calls made (see Law 17).
Bid an undertaking to win at least a specified number of odd tricks (tricks in excess of six) in a specified denomination.
Board 1. A duplicate board as described in Law 2. 2. The four hands as originally dealt and placed in a duplicate board for play during a session (also referred to as a ‘deal’).
Call Any bid, double, redouble or pass.
Cancelled see “Withdrawn”.
Contestant in an individual event, a player; in a pair event, two players playing as partners throughout the event; in a team event, four or more players playing as team-mates.
Contract the undertaking by declarer’s side to win, at the denomination named, the number of odd tricks specified in the final bid, whether undoubled, doubled or redoubled. (See Law 22)
Deal 1. The distribution of the pack to form the hands of the four players. 2. The cards so distributed considered as a unit, including the auction and play thereof.
Declarer the player who, for the side that makes the final bid, first bid the denomination named in the final bid. He becomes declarer when the opening lead is faced (but see Law 54A when the opening lead is made out of turn).
Defender an opponent of (presumed) declarer.
Denomination the suit or no trump specified in a bid.
Double a call over an opponent’s bid increasing the scoring value of fulfilled or defeated contracts (see Laws 19A and 77).
Dummy 1. Declarer’s partner. He becomes dummy when the opening lead is faced and ceases to be dummy when play ends. 2. Declarer’s partner’s cards, once they are spread on the table after the opening lead.
Event a contest of one or more sessions (synonym for ‘Tournament’).
Extraneous not part of the lawful procedures of the game.
Follow Suit Play a card of the suit that has been led.
Game 100 or more trick points scored on one deal (see Law 77).
Hand the cards originally dealt to a player, or the remaining portion thereof.
Honour any Ace, King, Queen, Jack or 10.
Infraction a player’s breach of Law or of Lawful regulation.
International Matchpoint (IMP) a unit of scoring awarded according to a schedule established in Law 78B.
Irregularity a deviation from correct procedure inclusive of, but not limited to, those which involve an infraction by a player.
Lead the first card played to a trick.
LHO Left-hand opponent.
Matchpoint a unit of scoring awarded to a contestant as a result of comparison with one or more other scores. See Law 78A.
Misinformation the failure of a side to accurately disclose partnership method or understanding, as and when required by law or regulation.
Odd Trick each trick to be won by declarer’s side in excess of six.
Opening Lead the card led to the first trick.
Opponent a player of the other side; a member of the partnership to which one is opposed.
Overtrick each trick won by declarer’s side in excess of the contract.
Pack the 52 playing cards with which the game is played.
Partner the player with whom one plays as a side against the other two players at the table.
Partscore 90 or fewer trick points scored on one deal (see Law 77).
Pass a call specifying that a player does not, at that turn, elect to bid, double or redouble.
Penalty (See also ‘Rectification’) - penalties are of two kinds:
disciplinary those applied for the maintenance of courtesy and good order (see Law 91), and
procedural penalties (additional to any rectification) assessed at the Director’s discretion in cases of procedural irregularities (see Law 90).
Penalty card a card subject to disposition under Law 50.
Play 1. The contribution of a card from one’s hand to a trick, including the first card, which is the lead. 2. The aggregate of plays made. 3. The period during which the cards are played. The aggregate of the calls and plays on a board.
Play period commences when the opening lead on a board is faced; contestants’ rights and powers in the play period each expire as the relevant Law provides. The play period itself ends when the cards are removed from their slots on the subsequent board (or when the last board of a round is quitted).
Premium Points any points earned other than trick points (see Law 77).
Presumed Declarer the player, who in the absence of an irregularity, would become declarer.
Psychic call
(commonly ‘psych[e]’ or ‘psychic’)
a deliberate and gross misstatement of honour strength and/or of suit length.
Rectification the remedial provisions to be applied when an irregularity has come to the Director’s attention.
Redouble a call over an opponent’s double, increasing the scoring value of fulfilled or defeated contracts (see Laws 19B and 77).
Retracted see “Withdrawn”.
RHO Right-hand opponent.
Rotation the clockwise progression of the normal turns to call or play; also the clockwise order in which, one at a time, the cards are recommended to be dealt.
Round a part of a session played without progression of players.
Session an extended period of play during which a number of boards, specified by the Tournament Organizer, is scheduled to be played. (May have different meanings as between Laws 4, 12C2 and 91.)
Side two players at a table who constitute a partnership against the other two players.
Slam A contract to win six odd tricks (called Small Slam), or to win seven odd tricks (called Grand Slam).
Sorted deck a pack of cards not randomized from its prior condition.
Suit One of four groups of cards in the pack, each group comprising thirteen cards and having a characteristic symbol: spades (♠), hearts (♥), diamonds (♦), clubs (♣).
Team two or more pairs playing in different compass directions at different tables but for a common score (applicable regulations may permit teams of more than four members).
Trick the unit by which the outcome of the contract is determined, composed unless flawed of four cards, one contributed by each player in rotation, beginning with the lead.
Trick Points points scored by declarer’s side for fulfilling the contract (see Law 77).
Trump each card of the denomination named in a suit contract.
Tournament a contest of one or more sessions (synonym for ‘Event’).
Turn the correct time at which a player is due to call or play.
Undertrick each trick by which declarer’s side falls short of fulfilling the contract (see Law 77).
Unintended involuntary; not under control of the will; not the intention of the player at the moment of his action.
Visible Card a card held such that its face may be seen by either an opponent or by partner.
Vulnerability the conditions for assigning premiums and undertrick penalties (see Law 77).
Withdrawn actions said to be ‘withdrawn’ include actions that are ‘cancelled’ and cards that are ‘retracted’. 
Αναστασία Μπαμπούλα, 2017/07/15 13:54, 2017/07/15 20:23

θήκη: λείπει η μετάφραση του 2. The four hands as originally dealt and placed in a duplicate board for play during a session (also referred to as a ‘deal’). λέιπει και η μετάφραση του όρου Vulnerability

Τάκης Πουρναράς, 2017/07/16 13:50

Ναι, μεταφέρθηκε στο “Διανομή” - οι Άγγλοι αναφέρουν ως board και τα δύο ενώ στην Ελλάδα (επισήμως) είναι διαφορετικά.

Μίλτος Κουτούγκος, 2017/07/27 21:46

Λείπει η μετάφραση του όρου Vulnerability… όπως επεσήμανε και η Αναστασία.

Μάλλον περιφραστικά “η σχέση των μανς”, αλλιώς πιο τολμηρά “τρωτότητα”, διάβασα ότι υπάρχει στα λεξικά και αρχίζει να ψιλοκαθιερώνεται, αλλά και το πιο εύηχο “τρωσιμότητα” ενώ υπάρχει… και το ευαλότητα!

Τάκης Πουρναράς, 2017/07/28 10:11

Το Vulnerability έχει ενσωματωθεί στο Game (Μανς)

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • definitions.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 15:24
  • από pournaras